Butlletí Tritó del Montseny


Networking Life

30/08/2019 11:25 h.

Networking entre el Life Tritó Montseny i dos projectes Life relatius a amfibis: Lifewetflyamphibia i Life Aunwauen amphibian, al Foreste Casentinesi Parco Nazionale, a la Toscana.

 

Durant el més d'agost de 2019, el coordinador tècnic del projecte Life Tritó Montseny va anar a Itàlia, a conèixer dos projectes life destinats a amfibis, que tenen per objectiu la conservació d'èspècies i dels seus hàbitats en el marc de projectes LIFE .

Aquesta reunió, va permetre crear oportunitats de futur en la conservació del tritó del montseny, així com l'establiment de relacions entre projectes amb polítiques de conservació d'amfibis i dels seus hàbitats.

Els representants dels tres projectes van participar activament en aquest event, posant en comú els avenços i impactes de cada projecte. Aquest treball en xarxa va permetre compartir objectius, i sumar capacitats i esforços, posant les bases per a dur a terme projectes de més abast coherents amb la conservació d'espècies i dels seus hàbitats.