LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món

Accions

 

Accions A

Museu d'Art de Cerdanyola

Accions preparatòries, elaboració

de plans de gestió i/o plans d'acció

Accions B

Museu d'Art de Cerdanyola

Compra/arrendament de terres

i/o indemnitzacions per drets d'ús

Accions C 

Museu d'Art de Cerdanyola

Accions concretes de conservació

 

 

Accions D 

Museu d'Art de Cerdanyola

Seguiment de l'impacte 

de les accions del projecte

Accions E 

Museu d'Art de Cerdanyola

Sensiblització del públic

i difusió dels resultats

Accions F 

Museu d'Art de Cerdanyola

Gestió del projecte