LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Jornades

  • Ponències
  • Pòsters
  • Calendari de jornades 

 

 

Ponències

 

An endemic newt (Calotriton arnoldi) as a tool for conservation of riverside habitat 
EAZA (València) 17-21 setembre de 2019

Gerardo García

 

Reserva de la Biosfera del Montseny. Conservació d'un endamisme

Metodologies per l'avaluació de serveis ambientals a les Reserves de la Biosfera (Santa Cruz de Oleiros), 5 de juny de 2019

Jordina Grau

 

La bioseguretat en l'hàbitat de ribera

Jornada de bioseguretat a la Batllòria (Sant Celoni), 10 de maig de 2019

Daniel Guinart

 

Projecte de conservació de l'hàbitat de ribera

Presentació del projecte i l'exposició al recinte de l'Escola Industrial de la Diputació de Barcelona, 30 de gener de 2019

Daniel Guinart

 

Projecte “Life Tritó Montseny”. El meu nom és Calotriton arnoldi i només visc al Montseny

Presentació de l'exposició a la Masia Can Figueres (Gualba), 1 de desembre de 2018

Albert Montori

 

Montseny brook newt (Calotriton arnoldi Carranza and Amat, 2005)

Universitat de Ciències de la Vida, Praga, 6 de novembre de 2018

Daniel Hernández

 

Conservation of the Montseny newt

Amphibian TAG, Atenes, 20 de setembre de 2018

Gerardo Garcia

 

Proyecto “Life Tritó Montseny”: conservación de una especie única endémica del Montseny LIFE15 NAT/ES/000757

XIX Congreso Español de Herpetología - XV Congreso Luso-Español de Herpetología. 5-8 de setembre de 2018 (Salamanca)

Aïda Tarragó, Daniel Guinart, Manel Areste, Francesc Carbonell i Narcís Vicens

 

La gestión de una cuenca hidrográfica frente al cambio global

Tritón del Montseny, normativas que lo afectan: Plan de Conservación y Directiva Hábitats. 24 de maig de 2018, ESPARC 2018 (Asturias)

Daniel Guinart

 

Antecedents sobre la recerca i seguiment de les poblacions de tritó del Montseny

Jornada Presentació al personal Life Tritó Montseny.  30 de març de 2017 al Local Mariona (Mosqueroles)

Fèlix Amat

 

Conservació del tritó. Gestió de l’hàbitat i la seva població i educació ambiental

Jornada Presentació al personal Life Tritó Montseny.  30 de març de 2017 al Local Mariona (Mosqueroles)

Daniel Guinart

 

Conservació del tritó. Gestió de l’hàbitat i la seva població i educació ambiental  

Jornada Presentació al personal Life Tritó Montseny.  30 de març de 2017 al Local Mariona (Mosqueroles)

Maria Barrachina

 

Tritó del Montseny, normatives que l’afecten: Pla de Conservació i Directiva Hàbitats    

Jornada Presentació al personal Life Tritó Montseny.  Local Mariona (Mosqueroles), 30 de març de 2017 

Manel Pomarol

 

Conservació ex-situ del tritó del Montseny 

Jornada Presentació al personal Life Tritó Montseny.  30 de març de 2017 al Local Mariona (Mosqueroles)

Francesc Carbonell

 

Instal.lacions del tritó del Montseny al Zoo de Barcelona  

Jornada Presentació al personal Life Tritó Montseny.  30 de març de 2017 al Local Mariona (Mosqueroles)

Manel Areste

 

Conservació del tritó del Montseny: gestió de l'hàbitat i la seva població i educació

Congrés Anual de l'Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris 8 i 9 de març de 2017 (Córdoba)

Josep Maria Alonso, Manel Areste, Maria Josep Notó i Daniel Guinart

 

Millorar la resiliència del recursos hídrics i de la societat davant el canvi global    

Projecte BeWater. Sant Celoni, 23 de gener de 2017

Daniel Guinart

 

 

Pòsters

 

Conservation of newt endemism

Amphibian Conservation Research Symposium 2019, 27-28 d'abril de 2019

D. Guinart, S. Solórzano, J. Grau, F. Amat, G. Garcia, C. Carbó, P. Varona, J. Barber and J. Argemí