Congrés final del Life TRivers

04/05/2018 11:51 h.

Els dies 3 i 4 de maig es va celebrar el congrés de cloenda del Life TRivers, quatre anys després del seu inici. Felicitats pel projecte!

Congrés final Life TRivers: Avenços i perspectives de futur per a la gestió dels rius temporals.

El Palau Robert de Barcelona va acollir aquest congrés en el qual van participar-hi els tècnics del projecte Life TRivers i altres científics especialitzats en hidrologia. El dia 3 de maig, la sessió va començar a les 9.15 h del matí amb la recepció i benvinguda als assistents. A les 9.45 h es van iniciar les conferències per part dels especialistes, que durant tot el matí van exposar els seus estudis realitzats. Després del dinar, la jornada va seguir oferint conferències i un debat en el qual els ponents van donar resposta a les inquietuds dels dels assistents. La jornada va acabar a les 17.30 h amb el missatge de cloenda del Narcís Prat, catedràtic del Departament d'Ecologia i director del Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universitat de Barcelona.

La particiació dels tècnics del projecte Life Tritó Montseny en aquesta jornada del dia 3 de maig va resultar molt profitosa. El treball en xarxa (Networking) és una de les accions previstes en el nostre projecte (acció E6).

El divendres dia 4 de maig el congrés va oferir un curs software TREHS.

 

L'objectiu principal del projecte Life TRivers és el de proporcionar a les autoritats de les conques fluvials europees i a altres parts interessades una eina de software (TREHS, Temporary Rivers’ Ecological and Hydrological Status) que serveixi per determinar si un riu és temporal o no i per avaluar-ne adequadament l’estat ecològic. Aquest programari es basa en un model predictiu de l’evolució de les característiques dels rius al llarg del temps i detectarà si la temporalitat es deu a les característiques naturals d’un riu, a canvis climàtics o a l’acció humana. Això permetrà seleccionar les dates adequades per dur a terme el mostreig per determinar-ne l’estat ecològic, i garantirà que els resultats són comparables a altres sistemes de rius. A més, el projecte contribuirà d’una manera indirecta a definir els fluxos ecològics necessaris per complir els objectius mediambientals a la regió de la Mediterrània. Els resultats contribuiran significativament a millorar la gestió dels rius temporals i a augmentar-ne el reconeixement en la societat i polítiques de gestió i protecció de labiodiversitat aquàtica.

El projecte LIFE+ TRivers (Implementing the water framework directive for temporary rivers: tools for the assessment of their ecological status) està cofinançat pel programa LIFE de la Unió Europea i coordinat pel grup de recerca F.E.M. de la Universitat de Barcelona.

 

 La natura ECO_VITA és vida

30/04/2018 09:39 h.

Parlem del tritó del Montseny a la fira mediambienal ECO_VITA, celebrada a Riells i Viabrea. Enguany, l'aigua n'és la protagonista.

Els dies 28 i 29 d'abril es va celebrar la fira medioambiental del Montseny a Riells i Viabrea. Amb el nom "La natura ECO_VITA és vida" aquesta fira va oferir un seguit d'activitats per al públic familiar. L'objectiu principal era el d'involucrar les poblacions d'aquesta àrea geogràfica al municipi de Riells i Viabrea. Aquest any la fira ha posat el focus en la problemàtica de l'aigua, sempre amb el segell de qualitat del Montseny.

A més de productes de proximitat relacionats amb l'alimentació, herbes remeires, cosmètica natural, mobiliari elaborat amb fustes locals, etc. es va mostrar un seguit de paredetes relacionades amb l'aigua, on es conscienciava de la necessitat d'estalviar aquest recurs natural tan valuós.

Entre totes les activitats que es van dur a terme aquest cap de setmana en Fèlix Amat, l'herpetòleg especialista en el tritó del Montseny, va fer una presentació de l'espècie. Amb el títol "Rieres del Montseny i el canvi climàtic: el cas del tritó del Montseny i el cranc de riu actòcton" va exposar els seus coneixements sobre aquest tema.

 Jornada tècnica a Santa Perpètua de la Mogoda

28/03/2017 11:08 h.

Al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa va tenir lloc una jornada tècnica per a la conservació del tritó del Montseny. 

 

El passat 27 de març de 2017, al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa (Santa Perpètua de la Mogoda) va tenir lloc una jornada tècnica per a la conservació del tritó del Montseny. 

La jornada va començar a les 9 h del matí amb la recepció dels assistents i lliurament de documentació. Després de la presentació de la jornada, es van relitzar cinc ponències per part d'especialistes en la matèria:

 

  • El tritó del Montseny. Descripció i estat general poblacions. Sr. Fèlix Amat. Col·laborador Científic del Museu de ciències naturals de Granollers.
  • Programa Life Tritó del Montseny i conservació hàbitat. Sr. Daniel Guinart. Biòleg del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Coordinador Tècnic del Life Tritó Montseny.
  • Genètica aplicada a la conservació del tritó del Montseny. Sr. Emilio Valbuena-Ureña. Rehabilitador de Fauna del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge (CRFS) de Torreferrussa. Professor associat de la Unitat de Zoologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Patologies en poblacions salvatges d’amfibis. Sra. Elena Obon. Veterinària del CRFS de Torreferrussa.
  • Programa de conservació ex-situ del tritó del Montseny. Sr. Francesc Carbonell. Coordinador de l’àrea de Projectes del CRFS de Torreferrussa. 

 

Per finalitzar la jornada, es va realitzar una visita a les instal.lacions del programa de conservació ex-situ del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa.

La jornada va finalitzar a les 15 h del migdia.Foto: logo del progrma LIFE

S'inicia el projecte Life Tritó Montseny

01/09/2016 09:36 h.

La Comissió Europea aprova el projecte Life Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757) dins la convocatòria 2015 del Programa LIFE

El Programa LIFE (l’Instrument Financier pour L’Environnment) és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient, i inclou entre les accions objecte de finançament aquelles destinades a la conservació de la natura.

El Life Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757), és un projecte de conservació del Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l'hábitat, de la seva població i educació ambiental

Sota aquest títol de projecte, es persegueix la minimització d'unes amenaces concretes que afecten a una espècie endémica i a promoure el benefici global sobre la biodiversitat d' un hàbitat en estat desfavorable de conservació.

El projecte Life Tritó Montseny proposa posar en pràctica, avaluar i difondre una sèrie d'accions que tenen com a objectiu comú millorar l'estat de la conservació de la biodiversitat de l'ecosistema aquàtic mediterrani, mitjançant l' aplicació de bones pràctiques d'ús i extracció de recursos naturals.

El projecte també recolza el desenvolupament, aplicació i gestió de la Xarxa Natura 2000, ja que s'executarà en l'àmbit del LIC Montseny (cod.ES5110001) i permetrà millorar la gestió del patrimoni natural i, especialment, de dos recursos naturals básics com son l'aigua i el bosc de ribera.Foto: Arxiu XPN

IX Trobada d'Estudiosos del Montseny

21/11/2016 09:42 h.

La primera presentació del projecte Life Tritó Montseny es va fer el marc de la IX Trobada d'Estudiosos del Montseny (La Garriga, 17 i 18 de novembre de 2016).

La IX Trobada d'Estudiosos del Montseny va tenir lloc al Teatre de la Garriga - El Patronat, els dies 17 i 18 de novembre de 2016. Igual que les vuit edicions anteriors, va ser una gran oportunitat per incrementar la informació com a suport a la gestió, intercanviar experiències, incrementar el coneixement i, sobretot, sumar sinèrgies en favor de la conservació del patrimoni natural i cultural del Montseny.

El projecte Life Tritó Montseny té per objectiu millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera.

El projecte va obrir les jornades amb una presentació on hi van participar, entre d'altres: el Sr. Jesús Calderer, diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, el Sr. Lluís Costabella, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, el Sr. Ferran Miralles, dierctor general de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Albert Benzekry, quart tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de La Garriga, el Sr. Gabriel Esquius, conseller delegat de Forestal Catalana, SA, i el Sr. Josep Maria Alonso, Cap d’investigació i conservació del Zoo, en substitució de la Sra. Carme Lanuza, directora de Zoo de Barcelona.

També van intervenir el Sr. Daniel Guinart, i la Sra. Joana Barber que van explicar els objectius del projecte Life tritó Montseny, i la gestió per la conservació, basada en la recerca i el seguiment, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.