Arxiu XPN

Estratègia de reintroducció

02/04/2019 12:06 h.

Se celebra a l'equipament de Fontmartina una jornada per debatre la reintroducció del tritó del Montseny.

En el marc de l’acció C.15 (Identificació d’àrees potencials de reintroducció del tritó del Montseny), va tenir lloc aquesta jornada amb l’objectiu de decidir, de forma consensuada, l'estratègia per dur a terme la reintroducció de noves poblacions de tritó del Montseny al seu hàbitat natural.

La trobada va tenir lloc a l’Estació Biològica del Montseny (Fontmartina, Fogars de Montclús) al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Van assistir-hi 18 especialistes en l’àmbit de la recerca, la gestió del patrimoni natural i l’administració. 

El debat va ser conduït per investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Partint d'una sèrie d'interrogants referents a la reintroducció d'espècies es va debatre l'estratègia més idònia per reintroduir exemplars del tritó del Montseny que han estat criats en captivitat. Prèviament a aquesta reintroducció va caldre definir aspectes referents a les noves localitats així com les característiques de les poblacions alliberades.

La jornada va ser molt productiva i es van consensuar tant els criteris sobre els indrets on es podria reintroduir l'espècie, com les característiques dels exemplars que s’haurien d’alliberar.

 

Foto: Arxiu XPN.