LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món

El tritó del Montseny

Museu d'Art de Cerdanyola

El tritó del Montseny és una espècie d'amfibi urodel que es troba exclusivament en aquest massís, parc natural i reserva de la biosfera

Objectius del projecte

Museu d'Art de Cerdanyola

L'objectiu principal del Life Tritó Montseny és millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i seu hàbitat de ribera

Quadre de progrés de les accions

 

Accions A

 60%

Accions B

 5%

Accions C

 32%

Accions D

 40%

Accions E

 30.8%

Accions F

 28%

Nota metodològica: estat d'execució acumulat (període 2017-2020)

 

Contacto

Parque Natural y Reserva de la Biosfera de El Montseny

Oficina Técnica de Espacios Naturales
Área de Territorio y Sostenibilidad
Teléfono: 669 119 062
C/e: lifetrito@diba.cat