Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


1r taller de reintroducció

19/03/2018 12:54 h.

L'objectiu d'aquesta jornada-taller era definir la reintroducció del tritó del Montseny al seu hàbitat natural.

En el marc del projecte Life Tritó Montseny i amb la col·laboració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, va tenir lloc aquest taller per tal de poder definir les estratègies de reintroducció de l’espècie al seu hàbitat natural.

La jornada va començar amb una breu presentació, definint què s’ha fet fins ara i què volem aconseguir. A continuació, els 23 assistents es van agrupar en tres grups de treball per tal de treballar diferents aspectes: la gestió, l’ecologia i el coneixement propi de l’amfibi.

Al final del taller es va obrir un debat per tal d’establir els objectius i els criteris de priorització per ampliar l'àrea de distribució del tritó del Montseny.​

Algunes qüestions que es van treballar en aquesta sessió de treball van ser les següents:

  • Quina estratègia poblacional es planteja per identificar les noves localitats d’introducció? Llocs propers a les poblacions existents o maximització de la distribució dins l’hàbitat potencial de l’espècie?
  • Quines característiques tindrien aquestes localitats? Quines pressions i amenaces cal considerar i prevenir en les localitats identificades? Quins requisits haurien de complir per ser considerades com a localitats prioritàries?
  • Quines característiques han de tenir les noves poblacions? Quin és el nombre mínim d’individus que caldria introduir en cada nova localitat? Quina és l’àrea mínima d’intervenció per mantenir una població viable?

Totes aquestes accions van ser motiu de debat. Esperem que al llarg de l'execusió del projecte Life Tritó Montseny puguin quedar resoltes amb la finalitat de millorar l'estat de conservació d'aquest amfibi endèmic del Montseny.

 

 

CookiesEU