Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Ambit

Àmbit

 

El Montseny

Museu d'Art de Cerdanyola

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny té una superífcie total de 31.063,90 ha, amb diversos tipus de zones de protecció 

Usos del sòl

Museu d'Art de Cerdanyola

Els boscos ocupen la major part de la superfície del parc natural, seguits per la superfície arbustiva, prats i herbassars, conreus, plantacions i vivers 

Sectors socioeconòmics

Museu d'Art de Cerdanyola

Els principals sectors socioeconòmics són els serveis (principalment hostaleria i restauració), la indústria, la construcció i l'agricultura 

CookiesEU