Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Usos del sòl

Usos del sòl

 

Els principals usos del sòl es reparteixen entre boscos (81,24%), superfície arbustiva (7,94%), prats i herbassars (1,87%), conreus, plantacions i vivers (5,62%), masses d'aigua (0,11%), superfícies desproveïdes de vegetació (1,05%) i superfícies construïdes (2,17%).

Foto: Arxiu XPN.

CookiesEU