LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Usos del sòl

 

Els principals usos del sòl es reparteixen entre boscos (81,24%), superfície arbustiva (7,94%), prats i herbassars (1,87%), conreus, plantacions i vivers (5,62%), masses d'aigua (0,11%), superfícies desproveïdes de vegetació (1,05%) i superfícies construïdes (2,17%).

Foto: Arxiu XPN.