Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Iñaki Relanzón

Fi del projecte

07/07/2023 13:47 h.

Garantim la supervivència del tritó del Montseny

Un cop tancat el projecte Life Tritó Montseny després de sis anys, els treballs per a conservar el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), espècie endèmica en perill d’extinció, continuen amb diverses accions, com són la creació d’un pla de recuperació que ha d’aprovar la Generalitat de Catalunya i diverses accions, finançades pel programa europeu Next Generation, per mantenir el cabal ecològic a les rieres on viu, a la conca alta de la Tordera, en un context de canvi climàtic amb menys precipitacions. Un document, el Layman Report, recull totes les accions que s’han fet durant el projecte europeu així com els resultats obtinguts.

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny vol que l’experiència obtinguda amb el Life Tritó Montseny, per exemple en polítiques ambientals, sigui norma al Parc Natural, per això es treballa en aplicar tot aquest coneixement al Pla de Protecció que actualment s’està redactant. Així mateix, espera poder sumar més sinergies amb la gent del territori. En el marc de l’anomenat «After life», que té una durada de cinc anys, es faran algunes accions incloses en el finançament europeu de Next Generation.

Per a la seva supervivència, el tritó s’enfronta a dues problemàtiques: «el canvi climàtic, que és difícil d’atacar a nivell local, i l’amenaça de l’home i l’activitat humana, que és l’únic que podem intentar emprendre», assegura el biòleg i coordinador del Life Tritó Montseny, Daniel Guinart. Des del Parc Natural hi ha la voluntat de treballar aquest factor humà.

 

Conservació

Entre els principals resultats de conservació obtinguts gràcies al projecte europeu, hi ha la implicació de la població local i la millora de l’hàbitat on viu, així com la creació d’acords de gestió tutelada en finques on viu el tritó. De moment, se n’han fet tres. Aquesta línia de treball es vol continuar fent des del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny per poder garantir l’aplicació de bones practiques ambiental,  com per exemple que  l’extracció d’aigua no comprometi el cabal ecològic i, per tant, el seu hàbitat.

Fruit del treball del Life, s’ha redactat un pla de recuperació que ara la Generalitat de Catalunya té en exposició pública. En aquest sentit, el pla estableix un full de ruta per marcar les accions que cal fer per protegir l’espècie. Així, diu que serà d’obligat compliment respectar les zones crítiques de gestió. D’altra banda, tots aquests condicionants s’inclouran en el pla de protecció del Montseny que s’està elaborant actualment.

Una altra acció directa resultat del Life Tritó Montseny ha estat la redacció de Les malalties infeccioses en amfibis. Manual de bones pràctiques en les activitats educatives de descoberta, ja que la transmissió de malalties, fongs especialment, és una de les principals amenaces dels amfibis a tot el món. Aquest protocol és un exemple per altres espais naturals protegits.

Així mateix, es vol condicionar la gestió de l’hàbitat de ribera i la gestió forestal perquè són temes clau que amenacen la supervivència del tritó del Montseny. Altres accions de conservació passen per millorar els centres de cria, augmentar el número d’individus i l’àrea de distribució de l’espècie.

El 2010 es van iniciar les primeres reintroduccions del tritó del Montseny. Segons Sònia Solórzano, biòloga del Parc Natural del Montseny, «per valorar el seu èxit, cal que els individus reintroduïts tinguin descendència, L’únic que es pot dir a hores d’ara  és que, amb els seguiments que es realitzen anualment, s’han trobat els tritons que es van alliberar. I en un torrent, com a mínim, s’ha comprovat que s’han reproduït, però cal més temps per veure els resultats de les accions del Life».

La sequera d’enguany no és una bona aliada per les accions de conservació, però entre el 2010 i fins el 2022, i després de fer estudis per valorar les zones idònies on poden viure,  s’han alliberat tritons en vuit localitzacions, cinc d’elles en el marc del projecte Life. De fet, un comitè d’experts decideix on i quan es fan les reintroduccions en funció dels estudis i prospeccions que es realitzen. El problema es que les poblacions naturals no tenen possibilitat d’ampliar la seva zona de distribució perquè és una espècie que al llarg de la seva vida es desplaça molt poc i la fragmentació del seu habitat per causes humanes no ho facilita.

Gràcies al programa europeu s’està consolidant la reserva genètica a nivell mundial, amb més d’un miler d’exemplars entre en centre de cria de Torreferrussa, el de Pont de Suert, el del Zoo de Chester el Zoo de Barcelona i hi ha el compromís dels centres de cria en seguir treballant-hi un cop acabat el Life.

 

Gestió de l’hàbitat

Promoure l’ús sostenible de l’aigua dels torrents és un dels objectius principals del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Així mateix, es vol afavorir l’hàbitat de ribera amb bones pràctiques forestals i amb la millora de la connectivitat ecològica. «El Life ha assenyalat aquests problemes i està solucionant-los», explica Daniel Guinart. S’han fet accions per garantir el cabal ecològic i després el subministrament cap a les finques, amb la col·locació de caixes de distribució de l’aigua. En total es van localitzar més d’una cinquantena de captacions d’aigua a la conca alta de la Tordera.

També es vol promoure, en el context de sequera, la recollida d’aigües de pluja, com ja es fa a la finca de Fontmartina. En aquest sentit, es treballa perquè tots els municipis de la Reserva de la Biosfera instal·lin dipòsits de recollida de pluvials. Hi ha el compromís polític per trobar mitjans per continuar fent accions de millorar les captacions d’aigua i que s’asseguri un cabal ecològic, com el que fa el poble de Montseny, amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua. Així mateix s’han fet acords de custòdia a tres finques i es vol treballar per estendre’ls a les altres nou finques de la zona. L’objectiu és que els propietaris redueixin tot el possible  la necessitat d’agafar aigua dels torrents. És un canvi de mentalitat, ja que la pluja abundant del Montseny ha fet que tradicionalment ningú tingui dipòsits d’emmagatzematge d’aigua, com ja es feia en zones més seques.

Pel que fa a la connectivitat, el Life Tritó Montseny ha realitzat una sèrie d’accions amb l’objectiu de millorar la connectivitat ecològica de l’hàbitat de l’espècie. S’han construït diversos tipus de ponts o passos d’aigua i s’han eliminat algunes pistes forestals, com les que tradicionalment s’usaven per les tasques de desembosc. Una altra acció ha estat l’eliminació de plantacions d’espècies exòtiques que son de creixement ràpid i que necessiten molta aigua, com l’avet Douglas. «Alguns  propietaris ja  han vist que aquestes espècies no prosperaran amb el canvi climàtic i estan cooperant», explica Guinart.

 

Recerca

Els mitjans oferts pel programa Life han permès aconseguir diverses fites per millorar el coneixement sobre aquest amfibi endèmic. Així, des que el 2005 es va descobrir l’espècie, «es van generar moltes preguntes sobre aquesta espècie, però sense gaire respostes i això ha portat molts centres de recerca i universitats a participar activament en el projecte, i s’han implicat molt més enllà del Life», explica Solórzano. Un exemple és l’estudi sobre la dieta del tritó del Montseny a partir de l’anàlisi dels seus excrements, recollits amb un aparell batejat amb el nom de «caga tritó».

Altres estudis s’han fet sobre l’espècie, el seu hàbitat i la hidrologia, entre d’altres. Hi ha hagut una col·laboració molt positiva amb els investigadors, ja que s’ha ampliat molt el coneixement existent per a la gestió de l’espècie i el seu hàbitat i alhora els resultats han estat publicats articles d’impacte, congressos, trobades i màsters. Els recursos limitats han impedit fer més col·laboracions de recerca.

«També hem comptat amb el personal del parc que s’ha implicat molt», explica Jordina Grau, tècnica del Life Tritó Montseny. A banda dels biòlegs, els guardes forestals i la colla de manteniment hi han treballat molt i han après molt també. En aquest sentit, s’ha format al personal del Montseny en tècniques de bioenginyeria i la formació s’ha fet extensiva a la resta de parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. La col·laboració entre científics i treballadors del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny ha portat també a l’establiment de diverses estacions meteorològiques.

 

Difusió

«El gran èxit del projecte ha estat l’allau de gent interessada en poder fer alguna cosa pel tritó del Montseny», confessa Daniel Guinart, el coordinador del projecte. Segons Grau, també valora positivament «poder entendre’s entre cinc entitats (Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Zoo de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Forestal Catalana) per fer la difusió d’un projecte de conservació centrat en amfibi endèmic del Montseny que no pot veure’s a la natura».

Fruit del treball del Life, s’ha fet una unitat didàctica vinculada al tritó del Montseny dins el programa educatiu El Montseny a l’escola, s’ha creat una aula educativa a ple funcionament en el Zoo de Barcelona  i s’ha elaborat una exposició itinerant, que s’actualitzarà amb els resultats un cop tancat el projecte europeu. Aquesta exposició es pot veure actualment en diverses biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

CookiesEU