Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Iñaki Relanzón

Acord de custòdia

21/05/2020 11:58 h.

Se signa el primer acord de custòdia del territori per preservar el tritó del Montseny

La Diputació de Barcelona signa el primer acord de custòdia del territori amb una finca privada del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny per preservar el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat.

Es tracta de la primera vegada que la Diputació de Barcelona signa un contracte d’aquestes característiques. L’acord de custòdia va fer-se efectiu el mes de novembre del 2019 amb l’objectiu principal de preservar l'estat de conservació del tritó del Montseny, espècie endèmica d’aquest espai natural protegit.

En el marc del projecte Life Tritó Montseny, la custòdia del territori es formalitza en el primer acord de col·laboració a llarg termini (vint anys) entre una finca privada dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (inclòs a la Xarxa Natura 2.000) i la Diputació de Barcelona, com administració gestora d’aquest espai natural. L’acord promou un conjunt d’estratègies que generen responsabilitats entre el propietari i l'òrgan gestor del Parc. El compromís pretén conservar i utilitzar de manera sostenible i respectuosa els recursos i els valors naturals, culturals i paisatgístics implicant el propietari forestal.

Acords principals

Els principals acords que han signat les dues parts tenen la finalitat d’assegurar la conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat i en destaquen els objectius següents:

  1. Garantir que les activitats que es duguin a terme a la finca privada s’adeqüin als objectius del Life Tritó Montseny.

  2. Fer compatible la conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera amb el desenvolupament ordenat d’activitats forestals i d’agricultura que la propietat realitza dins la seva finca, que es troba dins de la zona de distribució del l’espècie.

  3. Incrementar la qualitat hidrològica dels torrents i el seu cabal ecològic en l’àmbit de la finca, remodelant el seu sistema actual d’explotació dels recursos hidrològics i potenciant la utilització de les aigües pluvials.

  4. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera vinculades a la connectivitat dins del torrent, a la restauració de la cobertura arbòria autòctona i a la reducció de l’aportació de sediments.

  5. Implicar la propietat en la conservació de l'hàbitat de ribera, de la seva biodiversitat i, en concret, del tritó del Montseny mitjançant l’aplicació de bones pràctiques ambientals que alhora puguin revertir positivament en la gestió de la finca i que serveixi com a exemple a seguir per les seves finques veïnes.

 

CookiesEU