Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Iñaki Relanzón

Article científic

22/03/2022 20:23 h.

La revista "Land" publica un article sobre el tritó del Montseny

La revista internacional, multidisciplinària i d'accés obert Land ha publicat un article sobre el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). La publicació defineix les cinc línies estratègiques del projecte Life Tritó Montseny i presenta una avaluació de les diverses accions que s'han realitzat per tal de millorar l'hàbitat d'aquesta espècie considerada “en perill crític” per la UICN.

L'article, que porta per títol "Habitat Management of the Endemic and Critical Endangered Montseny Brook Newt (Calotriton arnoldi)", se centra en aquest amfibi endèmic que habita al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

S'hi defineixen les cinc línies estratègiques del projecte Life Tritó Montseny: Augmentar el coneixement científic i tècnic sobre l'estat de conservació del Calotriton arnoldi i la gestió del seu hàbitat; Ampliar la seva distribució geogràfica; Implicar i comprometre les parts interessades en la conservació del tritó del Montseny; Eliminar o minimitzar les amenaces existents en l'hàbitat riberenc; i, finalment, Establir una cobertura legal i definir una planificació estratègica a llarg termini.

Elaborat per Daniel Guinart, Sònia Solórzano, Fèlix Amat, Jordina Grau, Daniel Fernández-Guiberteau i Albert Montori, presenta una avaluació de les actuacions dutes a terme per millorar l'hàbitat d'aquesta espècie, incloent les consideracions necessàries perquè s'apliquin correctament i tinguin èxit en un espai natural que està sota gestió publicoprivada.

Accés obert

Land és una revista internacional i interdisciplinària d'accés obert. Està dedicada a la ciència dels sistemes terrestres, el paisatge, els sistemes sòl-sediment-aigua, l'estudi urbà, les interaccionis terra-clima, el nexe aigua-energia-terra-alimentació, la recerca de la biodiversitat i el nexe amb la salut, la modelització de la terra i el processament de dades, els serveis ecosistèmics i la multifuncionalitat i la sostenibilitat, entre d’altres temàtiques.

Des del 1996, MDPI (Open Access Journals) és l’entitat que s’encarrega de publicar els articles en línia amb una periodicitat mensual. La seva missió consisteix a garantir que la investigació rigorosa i d’alta qualitat es difongui de la manera més àmplia i ràpida possible.

CookiesEU