Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Foto: logo life tritó montseny

Imatge gràfica del tritó del Montseny

07/02/2017 12:33 h.

S'aprova la nova imatge gràfica del Life Tritó Montseny. El resultat és un logotip atractiu i amb una gran potència comunicativa.

Dins les accions de comunicació i difusió del projecte, la nova imatge gràfica ve representada per un logo que utilitza tres colors en representació dels elements fonamentals que caracteritzen el projecte:

El color blau: simbolitza el medi aquàtic, indispensable per a la vida del tritó. L’aigua és un valor i recurs que singularitza el Parc i Reserva de la Biosfera del Montseny dins el context mediterrani.

El color marró: és el color propi del tritó, i alhora simbolitza el medi terrestre.

El color verd: símbol del caràcter forestal i de la gran diversitat de boscos presents al Montseny. Un bon estat de conservació dels boscos, especialment els de ribera, són bàsics alhora per a la conservació del tritó.

La imatge gràfica es completa amb el títol del projecte: “Life Tritó Montseny”, i amb la imatge del tritó del Montseny (Calotriton Arnoldi). El resultat és un logotip visualment atractiu i amb una gran potència comunicativa i sintetitzadora dels conceptes essencials en els que es basa el projecte.

En compliment del calendari previst, la imatge gràfica es va començar ha utilitzar durant el primer trimestre de 2017 i actua com a marca per identificador del projecte en tots els suports, elements i materials.

 

CookiesEU