Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Iñaki Relanzón

Jornada de cloenda

20/11/2022 17:17 h.

El projecte Life Tritó Montseny arriba a la seva fi al mes de desembre

Sis anys després del seu inici el setembre del 2016, aquest mes de desembre finalitza el Life Tritó Montseny, projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny, Calotriton arnoldi. Per cloure el programa, el dijous 1 de desembre a la Sala polivalent de Seva s’organitza un Jornada que repassa els objectius, accions i estudis realitzats de la mà de l’equip de científics, experts i col·laboradors que hi han treballat al llarg d’aquest temps. L’accés és lliure, via inscripció prèvia. A més, el dia 2 de desembre, de 10 a 12 h, s’ofereix la possibilitat de visitar el nou centre de cria del Zoo de Barcelona.

La jornada del dia 1 de desembre es realitza de les 9.30 a les 18 h i l’accés és obert a tothom. La sessió comença amb els parlaments inaugurals per part dels representants de cada una de les entitats implicades. A partir de les 10.15 h i durant la resta del matí, s’ofereixen tres grans blocs de ponències al voltant de tres eixos del programa. D’una banda, el bloc 1 està dedicat als coneixements i estat de conservació de les poblacions in situ del tritó del Montseny, amb comunicacions sobre la situació legal d’aquest amfibi, el seguiment de les poblacions, el seguiment intensiu durant els anys 2019-2021 d’una població oriental, la dieta del tritó i el DNA ambiental.

D’altra banda, el bloc 2 se centra en el coneixement i gestió de les poblacions ex situ amb ponències sobre els centres de cria, les noves instal·lacions, el protocol de cria, la gestió de parelles, bioseguretat, i marcatge individual, etc. Aquí també s’aborda el programa de cria en captivitat del tritó del Montseny i els resultats dels centres de cria així com la recerca aplicada a la conservació de l’espècie i recerca. Un altre apartat es dedica a la genètica del tritó del Montseny amb aportacions sobre el genoma, el pla estratègic d’alliberament i els resultats preliminars de les noves poblacions creades. El tercer bloc del matí es dedica al seguiment de l’hàbitat del tritó, amb aportacions sobre la caracterització geològic i la caracterització hidrològica dels torrents.

A la tarda, és el moment d’abordar els aspectes relacionats amb la comunicació, educació i divulgació del projecte Life Tritó Montseny, amb un repàs de la difusió feta mitjançant notícies i les xarxes socials així com tot allò referent a l’àmbit educatiu (l’exposició itinerant “El meu nom és Calotriton i només visc al Montseny!”, els audiovisuals, el programa El Montseny a l'escola, el Manual de bioseguretat, etc.) i a la gestió de l’Aula d’educació ambiental del Zoo de Barcelona.  

El darrer bloc del dia es dedica a la gestió i millora de l'hàbitat del tritó del Montseny, amb aportacions sobre la planificació territorial i administrativa per la conservació (acords de custòdia, gestió tutelada, Pla de protecció...). També es parla del Manual de bones pràctiques i dels resultats de la gestió dels recursos hidràulics i recuperació dels cabals ecològics. Una taula rodona i debat posen fi a la Jornada. 

 

Sis anys d’accions per a la conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat

El projecte europeu Life Tritó Montseny va començar el setembre del 2016 i havia de finalitzar el desembre del 2020, un cop assolits els objectius marcats per a un total de 49 accions previstes amb què solucionar les amenaces principals de l’espècie i garantir-ne la conservació. Un cop arribats a aquesta data, es va concedir un període de pròrroga de dos anys per a 25 accions que no havia estat possible assolir. 

Durant aquests anys s’han desenvolupat un gran nombre d’accions vinculades a la investigació i a la divulgació així com intervencions en el territori per tal de, per exemple, mirar de garantir la connectivitat fluvial, la restauració d’hàbitats de ribera o assegurar el cabal dels torrents.

Els amfibis són una de les espècies més amenaçades i la seva presència és un indicador mediambiental bàsic per conèixer la qualitat de les aigües i de l’entorn natural d’aquests territoris. Així, la feina feta tots aquests anys  ha posat de manifest que principalment per efecte de la hidrologia de la zona i del canvi climàtic la situació d’aquest amfibi es manté en perill crític d’extinció, si bé la seva població és estable.

CookiesEU