Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Jornada de Networking a Vallcebre

18/10/2018 16:06 h.

El dimecres 17 d'octubre vam visitar els companys de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA).

La hidrologia de les àrees Mediterrànies de muntanya és menys entesa que la d’ambients temperats o més secs, principalment perquè presenta, successivament al llarg de l’any, processos característics d’àrees humides i seques.

El Grup d’Hidrologia Superficial i Erosió ha orientat la seva recerca vers l’estudi de la dinàmica hidrològica de les àrees Mediterrànies, amb una aproximació multidisciplinar a diferents escales espacials. El grup investiga diversos aspectes del cicle hidrològic utilitzant, principalment, les conques d’investigació de Vallcebre com a laboratori de camp per observar, quantificar i modelitzar els processos hidrològics a escala de parcel·la i de conca. Les investigacions que es porten a terme, es centren en l’estudi de la intercepció de la precipitació, l’evapotranspiració, la dinàmica precipitació-escolament i els processos de generació d’escolament, l’erosió i la dinàmica de sediments, la modelització hidrològica, la hidrodinàmica de sòls, i els canvis hidrològics en un context de Canvi Global.

La jornada va ser molt profitosa per conèixer les experiències sorgides durant els trenta anys d'investigació a Vallcebre. Les investigacions que han dut a terme en aquestes conques del Berguedà, poden ser un bon referent pel nostre projecte. El Life Tritó Montseny té com objectiu principal preservar l'hàbitat d'aquesta espècie que viu en un entorn bàsicament aquàtic de l'àmbit del Montseny.

 

 

 

 

CookiesEU