Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Arxiu XPN

2n taller de reintroducció

02/04/2019 12:06 h.

Se celebra a l'equipament de Fontmartina el segon taller per debatre la reintroducció del tritó del Montseny

En el marc de l’acció C.15 (Identificació d’àrees potencials de reintroducció del tritó del Montseny), va tenir lloc aquest taller amb l’objectiu de decidir, de forma consensuada, l'estratègia per dur a terme la reintroducció de noves poblacions de tritó del Montseny al seu hàbitat natural.

La trobada va tenir lloc a l’Estació Biològica del Montseny (Fontmartina, Fogars de Montclús) al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (inclòs a la Xarxa Natura 2.000) el 28 de març. Van assistir-hi 18 especialistes en l’àmbit de la recerca, la gestió del patrimoni natural i l’administració. 

El debat va ser conduït per investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Partint d'una sèrie d'interrogants referents a la reintroducció d'espècies es va debatre l'estratègia més idònia per reintroduir exemplars del tritó del Montseny que han estat criats en captivitat. Prèviament a aquesta reintroducció va caldre definir aspectes referents a les noves localitats així com les característiques de les poblacions alliberades.

La jornada va ser molt productiva i es van consensuar tant els criteris sobre els indrets on es podria reintroduir l'espècie, com les característiques dels exemplars que s’haurien d’alliberar.

 

Foto: Arxiu XPN.

 

 

CookiesEU