Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Foto: Arxiu XPN

Pla de Comunicació

15/03/2017 09:52 h.

S'aprova el Pla de Comunicació del Life Tritó Montseny dins de les accions de sensibilització, amb el propòsit d’aconseguir una política de comunicació coherent i eficaç. 

 

El Pla de comunicació és l’instrument on es defineix l’estratègia general de comunicació del projecte. Aquest pla recull els objectius, estratègies, instruments, recursos, destinataris i accions a desenvolupar durant la vigència del projecte Life Tritó Montseny, amb el propòsit d’aconseguir una política de comunicació coherent i eficaç. Aquest Pla de comunicació forma part de l'estratègia de comunicació del projecte i de les accions de Conscienciació pública i difusió de resultats (accions E).

Cal assenyalar que estem actuant sobre una espècie i un entorn molt singulars. El tritó del Montseny és una espècie amenaçada i en perill d’extinció, i les accions que es duen a terme per millorar-ne els hàbitats formant part d’un espai natural protegit que té la figura de parc natural des del 1977 i de reserva de la biosfera des del 1978. Estem parlant, també, d’un espai protegit amb una forta pressió humana al seu entorn. El projecte caldrà que sigui conegut i assumit tant per la població local (un miler de persones viuen a l’interior del parc) com pels visitants (es calcula que un milió de persones, com a mínim, vista el Montseny anualment). Les accions de comunicació són, doncs, claus per aconseguir que el projecte sigui socialment acceptat i compartit, tant entre la població com pels promotors de les accions.

 

CookiesEU