Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Presentació del projecte

03/04/2017 16:37 h.

El 30 de març va tenir lloc la presentació del projecte Life Tritó Montseny. L'acte es va realitzar al local Mariona (Mosqueroles) i va assistir-hi tot el personal implicat en el projecte.

Tot i que algunes de les accions del projecte Life Tritó Montseny ja es van iniciar fa uns mesos, moltes estan encara en fase de planificació. És per aquest motiu que es va presentar aquesta jornada a tots els tècnics de territori, tant agents rurals com forestals i altres tècnics en conservació. Es van exposar les accions planificades que s’executaran durant el projecte, per tal de poder compartir els diferents punts de vista de tos els col·lectius implicats. La jornada va girar entorn a quatre objectius principals:

  • Mostrar la situació actual del tritó del Montseny, fent un balanç de la gestió realitzada en els últims deu anys.
  • Presentar el projecte Life Tritó Montseny i les línies de treball que s’han planificat per assolir els objectius marcats.
  • Promoure l’intercanvi d’opinions sobre l’execució del projecte.
  • Fomentar la relació professional entre tots els col·lectius implicats que durant quatre anys compartiran un objectiu comú.

El projecte Life Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757) es va iniciar el passat 1 d’octubre de 2016. Està previst que s'executi fins a finals del 2020 amb la implicació de quatre socis: Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya i Zoo de Barcelona. El projecte té com a objectiu principal millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Per aquest motiu, es promouran accions per incrementar la qualitat de l’hàbitat de ribera i assegurar la conservació de les poblacions d’aquest amfibi endèmic del Montseny, així com fomentar l’educació ambiental de medi natural on viu. 

 

CookiesEU