Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Iñaki Relanzón

Reportatge fotogràfic

27/11/2019 14:20 h.

En el projecte comptem amb l’Iñaki Relanzón, fotògraf especialista en imatges de natura

Durant el transcurs del projecte va sorgir la necessitar de comptar amb un fons fotogràfic de qualitat. És per aquest motiu, i coneixent la trajectòria professional de l’Iñaki Relanzón, que la Diputació de Barcelona va establir un contracte amb aquest fotògraf per a la realització del seguiment fotogràfic del tritó al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (inclòs a la Xarxa Natura 2.000) durant la vigència del projecte Life.

L’Iñaki Relanzón, està implicat en el grup de fotògrafs internacionals aplegats sota el paradigma "Fotografia i conservació", compromesos escrupolosament amb la conservació dels hàbitats i ecosistemes singulars del planeta; i ha focalitzat els seus esforços en documentar espècies en perill d'extinció arreu del món. És membre actiu, a més, de l'ILCP (International League of Conservation Photographers), fet que el singularitzen encara més per dur a terme aquestes tasques.

 

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Foto: Iñaki Relanzón

 

Els àmbits principals fotografiats durant el projecte serien:

  • El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.
  • Instal·lacions del Zoo de Barcelona.
  • Instal·lacions de Forestal Catalana (a Torreferrussa i al Pont de Suert).
  • Treballs de seguiment científic i obres en el territori.
  • Actes de divulgació, promoció del projecte Life Tritó Montseny: inauguració d’instal·lacions, d’exposicions, conferències, etc.

 

Treball de seguiment en un torrent del Montseny. Foto: Iñaki Relanzón

 

Els objectius que se’n deriven d’aquesta contractació són:

  • Realitzar un seguiment fotogràfic no únicament del tritó del Montseny, sinó també de tot el projecte de gestió que s’està duent a terme al seu voltant durant la durada del projecte (quatre anys). Pretén mostrar i divulgar el valor de l’espècie i els esforços de gestió que es duen tant in situ com ex situ per tal de donar a entendre la importància de la seva conservació.
  • Donar suport a la tasca dels equips del projecte, fent de pont entre ells i el públic general, amb la il·lustració fotogràfica de l’espècie.
  • Dotar al projecte d’un fons gràfic amb fotografies que il·lustrin totes seves accions comunicatives en qualsevol plataforma i mitjà.
  • Establir complicitats i sinèrgies amb els gestors dels projecte i els especialistes en l'espècie.
  • Contribuir a donar difusió de l'espècie i el projecte, a través dels canals amb els que el fotògraf treballa habitualment (web, xerrades, xarxes socials, publicacions, etc.).

 

Treball de seguiment. Foto: Iñaki Relanzón

 

Tritó del Montseny. Foto: Iñaki Relanzón

 

CookiesEU