Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


D. Fernández (GRENP)

S’aïlla un brot de Bsal

24/02/2020 11:44 h.

S’ha pogut aïllar el primer brot d'un fong que amenaça les salamandres del sud d'Europa

Un equip tècnic del Parc del Montnegre i el Corredor amb el suport del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya, del Grup de Recerca de l’Escola de Natura de Parets (GRENP), de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) i de la Universitat de Ghent (Bèlgica) han confinat el primer brot del fong quitridi Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) detectat a la natura al sud d’Europa.

Precisament s’ha publicat a la revista Conservation Letters un article científic que explica la gestió de l’hàbitat i de la població d’amfibis efectuada al Parc del Montnegre i el Corredor per controlar el brot de Bsal. L'article demostra la letalitat d’aquest fong sobre les espècies autòctones catalanes com salamandra, tritó verd i tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) quan se’ls inoculen espores de Bsal. (Consulteu aquí l’article científic.)

El fong va aparèixer el 2018 en un punt d’aigua del Parc del Montnegre i el Corredor i va causar gran mortalitat de tritó verd (Triturus marmoratus). Posteriorment, també es va trobar en alguns individus de salamandra (Salamandra salamandra). La detecció precoç del brot, la col·laboració del món científic i la gestió de l’hàbitat han facilitat una ràpida intervenció per contenir aquesta malaltia fúngica.

L’equip tècnic ha aïllat la zona infectada, ha gestionat la població d’amfibis afectada i ha aplicat un estricte protocol de bioseguretat. Malauradament, la malaltia ha estat confinada, però no erradicada.

 

Necessitat de restringir el comerç d’amfibis

Tot i les encertades accions de la Comissió Europea per restringir el comerç d’amfibis, la legislació europea encara no regula les col·leccions privades d’amfibis ni els intercanvis que aquestes col·leccions poden fer entre elles. Els amfibis exòtics dels particulars que tenen aquestes mascotes i no passen cap control sanitari poden portar patògens que no afecten aquestes espècies foranes però que, en canvi, poden ser portadores d’aquestes malalties sense símptomes i quan entren en contacte amb les poblacions d’amfibis autòctones, que no estan immunitzades, aquestes s’infecten i moren.

L’estudi indica que segurament l’alliberament intencionat d’espècies exòtiques al Parc del Montnegre i el Corredor va ser la causa de l’aparició de Bsal. A l’article científic recentment publicat es demostra que les espècies exòtiques detectades al punt d’aigua on es va detectar el brot de Bsal van sobreviure quan es van incubar de forma experimental amb espores de Bsal.

La quitridiomicosi és una malaltia emergent dels amfibis causada pels fongs quitridis Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), que poden causar la mort d’anurs i d’urodels, és a dir, de granotes i gripaus, i de tritons. El Bsal es va descriure l’any 2013 amb un episodi de mortalitat de salamandra (Salamandra salamandra) a Europa ocorregut l’any 2010. La transmissió dels dos quitridis (Bd i Bsal) es produeix mitjançant espores que infecten l’epidermis dels amfibis, on duen a terme la fase reproductiva del cicle del fong. En moltes ocasions, aquestes infeccions tenen com a conseqüència la mort de l’hoste. A més, Bsal produeix espores encistades que poden romandre molt de temps en el medi natural sense humitat.

 

Importància del protocol de bioseguretat

Com a principi de precaució, quan es visiten sistemes aquàtics cal seguir el protocol de bioseguretat establert pel Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya el qual consisteix bàsicament a evitar la manipulació dels amfibis i, si cal manipular-los, disposar de l’autorització especial per a la captura científica, de gestió o educativa, desinfectar tot el material que entra en contacte amb el medi aquàtic (botes, vestuari, salabres, entre d’altres) abans i després del treball de camp i no visitar diferents punts d’aigua sense prèvia desinfecció.

Des de l’any 2018 s’han realitzat accions de formació sobre el protocol de bioseguretat per evitar la propagació de les malalties emergents i accions de divulgació en el marc de la IV Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor celebrada el novembre del 2019.

 

CookiesEU