Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Arxiu XPN

Segon Comitè d'experts

11/03/2019 12:45 h.

El passat 28 de febrer es va celebrar a Fontmartina la segona reunió del Comitè d'experts del projecte.

La trobada es va fer a l’Estació Biològica del Montseny (Fontmartina, a Fogars de Montclús), al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (inclòs a la Xarxa Natura 2.000). Van assistir-hi 21 persones, entre elles científics i representants de les diferents entitats implicades. 

Aquesta jornada es va dividir en tres blocs temàtics en les quals van treballar conjuntament tots els assistents. Cada bloc de debat es va introduir exposant la situació actual d’execució i les problemàtiques associades que s’han detectat. Posteriorment, es van formular preguntes concretes per tal d’intentar extreure respostes consensuades.

 

Blocs de treball

Bloc 1: Població del tritó del Montseny    

Població ex situ (centres de cria), reintroducció (modelització), recerca-experimentació (aquaris naturalitzats) i malalties en amfibis (bioseguretat).

 

Bloc 2: Gestió sobre el territori

Eficiència de les estratègies d’actuació, gestió per a la conservació en finques privades/públiques i comunicació entre agents implicats en la gestió.

 

Bloc 3: Comunicació i divulgació

Pros i contres de la divulgació del projecte, comunicació associada a les malalties emergents d’amfibis (bioseguretat), educació ambiental i manual de bones pràctiques.

 

 

Un cop acabada la sessió de matí, es va fer una visita sobre el terreny per veure les actuacions realitzades fins ara. 

Considerem que la jornada va ser molt profitosa i dona peu a obrir noves línies de treball dins el projecte Life Tritó Montseny. 

CookiesEU