Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Life Tritó Montseny

Life Tritó Montseny

El projecte Life Tritó Montseny (LIFE15 NAT/ES/000757) es va iniciar l’1 d’octubre de 2016. Va néixer de la necessitat de protegir el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), que es troba en estat crític de conservació. Es durà a terme en un lloc d'interès comunitari, la Xarxa Natura 2000 (cod. ES5110001), durant els anys 2016-2020. El projecte promourà una cinquantena d'accions per garantir la conservació d'aquesta espècie endèmica i el seu hàbitat. Les accions es duran a terme bàsicament al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, així com en tres centres de cria.

La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, coordina aquest projecte, en el que també participen com a socis: la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals), el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana SA.

 

Concretament, els objectius previstos són els següents:

  • Establir una major cobertura legal del tritó del Montseny.
  • Assegurar la viabilitat de les poblacions salvatges de l’espècie i ampliar la seva àrea de distribució.
  • Millorar la qualitat i quantitat d’aigua dels torrents, preservar el bosc de ribera i millorar la connectivitat ecològica.
  • Incrementar el coneixement de la biologia del tritó del Montseny i desvetllar els seus requeriments ecològics i amenaces.
  • Implicar i comprometre els agents del territori i a la societat en general en la conservació de l’hàbitat de ribera i la seva biodiversitat.

 

Per tal d’aconseguir aquests objectius, durem a terme un conjunt d’accions:

  • Incloure el tritó del Montseny a la Directiva Hàbitats europea, redactar el seu Pla de conservació i establir zones de protecció.
  • Promoure la gestió preventiva, millorar la vigilància i incrementar la cria en captivitat per fer repoblacions d’aquest amfibi.
  • Restaurar el bosc de ribera autòcton, reduir l’aigua extreta dels torrents, millorar la depuració de les aigües residuals i promoure l’ús d’aigües pluvials.
  • Promoure la col·laboració entre científics i gestors del medi natural. Fer el seguiment del tritó del Montseny i les accions realitzades durant el projecte.
  • Promoure la comunicació i sensibilització del projecte a l’àmbit local mitjançant material divulgatiu, l’entorn digital i les xarxes socials.

 

Imatge gràfica del projecte.

CookiesEU