Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

B Accions de compra

Progrés de les accions B:

 80%

 

B. Compra/arrendament de terres i/o indemnitzacions per drets d'ús

 

B.1. Compra de terrenys o compensació dels drets d'ús, on hi ha poblacions de tritó Montseny amb amenaces evidents

 

Objectiu operatiu 3. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera present a l'àrea de distribució del tritó del Montseny

Per assegurar la conservació i correcta gestió de l'hàbitat del tritó del Montseny, es planteja la compra de determinats terrenys que són de propietat privada (a causa que els interessos privats no van en la mateixa direcció que determina el Life Tritó Montseny) o que estiguin en perill de deteriorar-se i sense possibilitats de millorar el seu estat de conservació. L'alternativa a la compra, en el cas que el propietari no accedís, seria la compensació dels drets d'ús, per evitar l'explotació de l'hàbitat que es pretén conservar.

Foto: Arxiu XPN.

 

B.2. Implementació d'acords de "Custòdia del Territori" amb els propietaris privats

 

Objectiu operatiu 3. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera present a les àrees de distribució del tritó del Montseny

La custòdia del territori és una estratègia que busca generar responsabilitats entre els propietaris i l'òrgan gestor d'un espai natural, com seria el PN-RB Montseny, per conservar i utilitzar de manera sostenible i respectuosa els recursos i els valors naturals, culturals i paisatgístics. En el marc del Life Tritó Montseny, la custòdia del territori s'enfocarà bàsicament a la millora de l'hàbitat del tritó del Montseny i al bon ús de l'aigua.

Foto: Arxiu XPN.

CookiesEU