Slider 5

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Accions preparatòries

Progrés de les accions A:

 100%

 

Accions A. Accions preparatòries, elaboració de plans de gestió i/o plans d'acció

 

A.1. Gestió i millora del programa de cria en captivitat del tritó del Montseny: avaluació genètica 

 

Objectiu operatiu 1: Ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny i assegurar la seva conservació genètica.

La finalitat de l'acció és avaluar la diversitat genètica del programa de cria en les successives generacions, verificar el pedigrí de tots els individus i optimitzar genèticament les reintroduccions.

L'acció permetrà proporcionar dades efectives respecte a la variabilitat genètica de la població captiva i els exemplars reintroduïts utilitzant marcadors moleculars. L'avaluació genètica permet resoldre el pedigrí desconegut dels individus criats en captivitat per disminuir el risc de depressió endogàmica i dissenyar els plans de cria òptims que garanteixin la conservació de la màxima variabilitat genètica de l'espècie. També permet optimitzar genèticament les reintroduccions a través de l'estudi de poblacions mínimes viables capaces de garantir la seva supervivència a llarg termini.

Foto: Daniel Guinart.

 

A.2. Gestió i millora del programa de cria en captivitat del tritó del Montseny: determinació de les possibles causes que produeixen anomalies en el teixit ossi i estudi de la qualitat espermàtica

 

Objectiu operatiu 1: Ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny i assegurar la seva conservació genètica

La finalitat de l'acció és incrementar la producció d'ous fèrtils per a la millora del programa de cria. L'objectiu de l'acció també és millorar la salut, a nivell reproductiu i osteològic, dels exemplars nascuts i mantinguts en captivitat.

En el programa de cria per al tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) dut a terme durant els últims anys al Centre de Fauna de Torreferrusa, s'ha detectat una elevada mortalitat larvària en els primers estadis de desenvolupament embrionari, així com una absència total de descendents a partir de progenitors nascuts en captivitat. Estudis previs han estat reeixits en l'obtenció de descendents viables procedents de femelles criades en captivitat aparellades amb mascles de procedència salvatge. Aquests primers resultats suggereixen que les condicions de cria en captivitat, en aquest cas dels mascles, poden afectar la seva qualitat espermàtica. En aquest projecte es pretén avaluar si la qualitat espermàtica és el principal factor causant de l'absència de descendents, amb la finalitat de prendre les mesures necessàries per a solucionar el problema.

L'estudi esqueletocronológic efectuat en els exemplars fundadors del programa de cria, de procedència salvatge i mantinguts 3 anys en captivitat abans de l'estudi, ha constatat problemàtiques a nivell de teixit ossi (ex. menor densitat òssia en comparació amb individus salvatges). S'han observat també, malformacions òssies en alguns exemplars nascuts en captivitat que podrien ser conseqüència d'un substrat inadequat a les instal·lacions o causa de mancances nutricionals. Es pretén avaluar les possibles causes i les seves solucions.

Foto: Francesc Carbonell.

 

A.3. Gestió i millora del programa de cria en captivitat del tritó del Montseny: desenvolupament tècnic d'aquaris naturalitzats

 

Objectiu operatiu 1: Ampliar la distribució geogràfica del tritó del Montseny i assegurar la seva conservació genètica

La finalitat de l'acció és condicionar uns aquaris que disposin de les mateixes condicions abiòtiques (temperatura, humitat ambiental i il·luminació) que hi ha al medi natural i que reprodueixin les mateixes variacions diàries i estacionals que s'estan produint al Montseny. Aquests aquaris naturalitzats permetran simular les actuals condicions ambientals i també diferents escenaris climàtics, que permetrà valorar els possibles efectes del canvi climàtic sobre la supervivència de la població de tritó del Montseny.

Foto: Fèlix Amat.

A.4 Gestió i millora del programa de cria en captivitat del tritó del Montseny: informació del Life Tritó Montseny a propietaris particulars potencialment implicats


Objectiu operatiu 2. Incrementar la qualitat hidrològica dels torrents i el seu cabal ecològic en la seva àrea de distribució

Objectiu operatiu 3. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera que actualment ocupa

La finalitat d'aquesta acció preparatòria és informar els propietaris de les àrees on es pretenen realitzar intervencions del Life Tritó Montseny, sobre els objectius del projecte i les actuacions previstes per aconseguir-los en quatre anys. L'objectiu final d'aquesta acció és obtenir els permisos de la propietat per executar les accions plantejades i paral·lelament sumar sinergies i mitjans per millorar les condicions de l'hàbitat del tritó del Montseny, durant el Life Tritó Montseny i un cop finalitzat.

Foto: Fèlix Amat.

CookiesEU