LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

La Diputació de Girona és, juntament amb la Diputació de Barcelona, cogestora del PN-RB del Montseny. Una de les línies d’actuació endegades i comunes tant en l’àmbit del parc com en el projecte Life és la promoció de l'educació ambiental.  En aquest sentit, un dels programes amb més èxit del PN-RB del Montseny és el programa d'educació ambiental "El Montseny a l'escola". Va adreçat a alumnes de primària dels centres públics del PN-RB del Montseny, amb l'objectiu principal d’acostar el Montseny a la població local i generar un sentiment de pertinença al territori. De caràcter obert i flexible, aposta per la dimensió participativa, implicant tota la comunitat educativa. El programa es desenvolupa gràcies a la participació tant dels centres educatius com dels centres d'educació ambiental del PN-RB del Montseny, impulsant el treball en xarxa dels agents educatius, de l'equip directiu del parc i de les autoritats locals. El programa es basa en una línia pedagògica innovadora que combina l’educació per a la sostenibilitat amb l’educació competencial.  El programa s'implementa sobre els 3 cicles educatius de primària. Cada cicle desenvolupa un eix temàtic propi, estructurat al voltant de coneixement del medi natural, social i cultural. En el cicle mitjà en concret, s'utilitza com a fil conductor el Tritó del Montseny i il·lustra les problemàtiques lligades amb el cicle de l'aigua. La unitat didàctica es basa en la metodologia de resolució de conflictes i desenvolupa el coneixement l’espècie i el seu hàbitat, la construcció de models científics de l'ecosistema i del cicle de l'aigua i els problemes associats a l'ús d'aigua, des de perspectives local i global.