Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Diputació de Girona

La Diputació de Girona és, juntament amb la Diputació de Barcelona, cogestora del PN-RB del Montseny. Una de les línies d’actuació endegades i comunes tant en l’àmbit del parc com en el projecte Life és la promoció de l'educació ambiental.  En aquest sentit, un dels programes amb més èxit del PN-RB del Montseny és el programa d'educació ambiental "El Montseny a l'escola". Va adreçat a alumnes de primària dels centres públics del PN-RB del Montseny, amb l'objectiu principal d’acostar el Montseny a la població local i generar un sentiment de pertinença al territori. De caràcter obert i flexible, aposta per la dimensió participativa, implicant tota la comunitat educativa. El programa es desenvolupa gràcies a la participació tant dels centres educatius com dels centres d'educació ambiental del PN-RB del Montseny, impulsant el treball en xarxa dels agents educatius, de l'equip directiu del parc i de les autoritats locals. El programa es basa en una línia pedagògica innovadora que combina l’educació per a la sostenibilitat amb l’educació competencial.  El programa s'implementa sobre els 3 cicles educatius de primària. Cada cicle desenvolupa un eix temàtic propi, estructurat al voltant de coneixement del medi natural, social i cultural. En el cicle mitjà en concret, s'utilitza com a fil conductor el Tritó del Montseny i il·lustra les problemàtiques lligades amb el cicle de l'aigua. La unitat didàctica es basa en la metodologia de resolució de conflictes i desenvolupa el coneixement l’espècie i el seu hàbitat, la construcció de models científics de l'ecosistema i del cicle de l'aigua i els problemes associats a l'ús d'aigua, des de perspectives local i global.

 

CookiesEU