LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

F.1. Gestio del projecte

Fins al desembre del 2020 es desenvolupa el projecte Life Tritó Montseny, amb l'objectiu de millorar l'estat de conservació d’aquest amfibi (Calotriton arnoldi) endèmic del Montseny i el seu hàbitat de ribera. La iniciativa, cofinançada pel programa LIFE de la Unió Europea, està coordinada per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (soci coordinador), i compta amb la col·laboració de quatre socis beneficiaris: la Diputació de Girona, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana.

Entre les accions a desenvolupar pel soci coordinador, Diputació de Barcelona, trobem l'acció F1 relativa a la gestió del projecte.

En aquest apartat, hi trobareu les darreres novetats respecte a l'execució de les accions previstes (vegeu Quadre de progrés de les accions), així com les dades de contacte dels principals responsables de l'execució de les accions del projecte.

           

Quadre de progrés de les accions

 

Accions A

 60%

Accions B

 10%

Accions C

 40%

Accions D

 30%

Accions E

 70%

Accions F

 60%

Nota metodològica: estat d'execució acumulat (període 2017-2020)

 

Mapa del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny