Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Generalitat

La Subdirecció General de biodiversitat dins de la Direcció General de Polítiques Ambientals, forma part del Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, govern de la comunitat autònoma de Catalunya.  Aquesta direcció general té entre les seves funcions la d’exercir d'autoritat ambiental de la Xarxa Natura 2000, com en relació amb la biodiversitat, la gestió i la conservació ex situ i in situ de les espècies protegides de la flora i fauna, així com la planificació i gestió dels espais naturals protegits. En aquest projecte participarà el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, que compta amb una àmplia experiència en projectes europeus per a la conservació d'espècies amenaçades (amfibis, bivalves d'aigua dolça, gall fer, ós bru, gavina corsa, peixos, etc.) ja sigui actuant com a beneficiaris, socis o cofinançadors.

Font: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/

 

 

CookiesEU