Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Iñaki Relanzón

Revisió 2021

07/05/2021 13:51 h.

L’equip extern de NEEMO va fer el seguiment del projecte Life Tritó Montseny

Durant el matí i la tarda del dimarts 4 de maig, tots els socis del projecte Life Tritó Montseny (Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat i Forestal Catalana i el Zoo de Barcelona) van explicar en quin estat es trobava cada una de les accions que lideren. Van revisar els aspectes tècnics i financers del projecte i es van apuntar noves mesures i actuacions a desenvolupar.

La sessió va ser supervisada per María José Aramburu, monitora de l’equip extern (NEEMO), la qual ha ofert assessoria des de l’inici del Life Tritó Montseny i és la interlocutora davant de l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA) de la Comissió Europea, fins fa poc denominada EASME.

Per continuar amb el seguiment, el dijous 6 de maig es va realitzar una visita presencial al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny amb l’objectiu de revisar les actuacions realitzades en el territori durant el transcurs del projecte. Malauradament, a causa de la pandèmia de la COVID-19 la visita es va fer en petit comitè i no hi van poder participar totes les entitats implicades.

Durant el seguiment es va posar de manifest que el projecte Life Tritó Montseny ha de continuar treballant per tal assolir els objectius establerts prèviament a la concessió del projecte i, a la vegada, consolidar l’aplicació de bones pràctiques de conservació en l’àmbit de l’espai xarxa Natura del Montseny. Els estudis i les accions realitzades en el marc d’aquest projecte que compta amb finançament europeu posen de manifest que el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) es manté en perill crític d’extinció, malgrat la seva població es manté estable, especialment per efecte de la hidrologia de la zona i del canvi climàtic.

 

Actualment, el projecte es troba en període de pròrroga. Un cop finalitzat aquest període de pròrroga i en l’àmbit de l’After LIFE, la Diputació de Barcelona es compromet a continuar amb les accions promogudes pel Life Tritó Montseny en benefici de la conservació d’aquest amfibi endèmic i el seu hàbitat de ribera, especialment en la finca pública en la qual té més capacitat de protecció i intervenció.

CookiesEU