Slider 3

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Evolució

Evolució del projecte Life Tritó Montseny

 

Publicador de continguts


Life Tritó Montseny

Revisió 2022

17/06/2022 12:23 h.

Es revisa el projecte Life Tritó Montseny pocs mesos abans de la seva finalització

Durant el mes de juny, els responsables del Life Tritó Montseny van rebre la visita Audrey Thenard (CINEA), monitora de l’equip extern de la Unió Europea. L’objectiu de la visita va ser fer el seguiment del programa així com debatre diversos aspectes tècnics i financers. L’equip de la Diputació de Barcelona que lidera el projecte va exposar el desenvolupament de les diferents accions realitzades al territori i les dificultats que s’ha anat trobant durant la seva execució.

D’una banda, el dijous 2 de juny es va fer la sortida al territori per poder veure les actuacions fetes en l’àmbit del Montseny amb l’objectiu de millorar l’hàbitat de ribera de l’espècie. Uns dies més tard, el dimecres 15 de juny, es va desenvolupar de forma telemàtica la reunió tècnica i financera. Durant la sessió es van detallar les accions en les quals, actualment, s’estan realitzant més esforços per tal de tenir-les acabades dins el termini del projecte.

La visita de Thenard ajudarà a definir quins són els aspectes que cal treballar durant els darrers mesos del projecte. L’esforç de totes les persones i les entitats implicades en el Life Tritó Montseny durant aquests gairebé sis anys de projecte ha estat considerable. Ara mateix, a les acaballes del programa, cal seguir treballant per finalitzar totes les accions previstes i presentar els resultats en les jornades finals de cloenda del projecte.

 

Dos anys de pròrroga

El Life Tritó Montseny es va iniciar el mes de setembre del 2016 i havia de finalitzar el desembre del 2020. Com que en aquella data no s’havien assolit els objectius previstos, es va concedir un període de pròrroga per a 25 accions, nou d’elles a causa d’un retard en la seva execució i les altres setze com a conseqüència de l’estreta vinculació amb les nou anteriors. La nova data de finalització del projecte és el 31 de desembre del 2022.

Els estudis i accions realitzades en el marc del Life Tritó Montseny amb finançament europeu han posat de manifest que la situació d’aquest amfibi es manté en perill crític d’extinció, malgrat la seva població es mantingui estable, especialment per efecte de la hidrologia de la zona i del canvi climàtic. El projecte pretén assolir tots els objectius marcats a l’inici per resoldre algunes de les principals amenaces d’aquest endemisme del Montseny.

 

CookiesEU