Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Objectiu principal

Objectiu principal del projecte

 

L'objectiu principal del Life Tritó Montseny és millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera. Aquest amfibi és endèmic del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (PN-RB Montseny) i és una espècie catalogada per la IUCN en la categoria de "en perill crític". És un dels dos amfibis més amenaçats d'Europa, juntament amb la granota endèmica de l'illa grega de Karpathos (Pelophylax cerigensis). La població no supera els 1.500 exemplars adults i la seva petita i fragmentada zona de distribució és inferior a 5 km lineals en una àrea total menor a 8 km2. Així mateix, el tritó del Montseny està adaptat als torrents de muntanya i depèn d'un hàbitat primitiu, que està afectat per amenaces vinculades al canvi climàtic i a determinades activitats humanes. Tot i que a finals del segle passat va desaparèixer una població, actualment la majoria de les poblacions semblen estables, encara que alguna d'elles en estat molt desfavorable i afectades per melanocitosis i malformacions, la qual cosa podria indicar l'existència de canvis microambientals adversos.
A causa d'aquest delicat estat de conservació, el Life Tritó Montseny pretén implementar accions que minimitzin les actuals amenaces sobre el tritó del Montseny i que propicien una millora en el seu estatus de la seva conservació. Per a això, s'han establert uns objectius operatius.

Foto: Fèlix Amat.

CookiesEU