Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Objectius del projecte

Objectius del projecte

 

Objectiu principal 

Museu d'Art de Cerdanyola

L'objectiu principal del Life Tritó Montseny és millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera

Objectiu 1 

Museu d'Art de Cerdanyola

Assegurar la conservació genètica i ampliar la distribució geogràfica. Cal consolidar el bon funcionament dels centres de cria

Objectiu 2 

Museu d'Art de Cerdanyola

Incrementar la qualitat hidrològica dels torrents i el seu cabal ecològic en la seva àrea de distribució

Objectiu 3 

Museu d'Art de Cerdanyola

Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera que actualment ocupa

Objectiu 4 

Museu d'Art de Cerdanyola

Establir una correcta cobertura legal a nivell estatal i europeu i disposar d'una planificació per a la seva gestió

Objectiu 5 

Museu d'Art de Cerdanyola

Conèixer el seu estat de conservació i ampliar el coneixement científic i tècnic per a la seva conservació i gestió

Objectiu 6 

Museu d'Art de Cerdanyola

Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera i de la seva diversitat

CookiesEU