Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Objectiu sis

Objectiu 6: Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i en concret del tritó del Montseny

 

Com a mínim, presentar 4 articles en revistes d'impacte, participar en 4 congressos internacionals, publicar 10 publicacions o articles de divulgació, tenir 50.000 visites a la web, fer 15 conferències o presentacions i editar i distribuir 20.000 fulletons del Life Tritó Montseny. Editar el decàleg de bones pràctiques i el compromís d'un mínim de 10 professionals de l'àmbit del Montseny d'aplicar-les. Presentar el Life Tritó Montseny en el 90% dels municipis del PN-RB Montseny. Tenir la participació activa en els programes educatius, d'un mínim de 12 escoles o instituts. Respondre al 90% de les demandes d'informació o documentació. Tenir les actes i enquestes de satisfacció de les jornades de debat i formació.

Foto: Arxiu XPN.

CookiesEU