Slider 1

Subbanner

LIFE15 NAT/ES/000757

Projecte de conservació d'una espècie única al món endèmica del Montseny

Ruta de navegació

Espai Up

djkhgdbc   d df ghds vhjd  

 

Galeria fotogràfica

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> img_titol  [in template "10311#10344#GALERIA_FOTOGRAFICA" at line 2, column 15]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${img_titol.getData()}  [in template "10311#10344#GALERIA_FOTOGRAFICA" at line 2, column 13]
----
1<section> 
2	<h2>${img_titol.getData()}</h2> 
3	<p>Fes clic en una imatge per veure la galeria de fotos del concurs</p> 
4	 
5		<#list img_foto.getSiblings() as img_foto_item>	 
6			<#if img_foto_item.getData()?has_content>  
7			<#assign info=" img_foto_item.img_descripcio.getData()<br>Autor: img_foto_item.img_autor.getData()<br> img_foto_item.img_parc.getData()"> 
8			<div id="gallery" class="gallery imagen" style="float: left; margin: 10px;10px;10px;10px"> 
9		 
10				<a href="${img_foto_item.getData()}" title="${info}" alt="${img_foto_item.img_descripcio.getData()}"> 
11					<img class="picture" src="${img_foto_item.getData()}" alt="${img_foto_item.img_descripcio.getData()}" style="max-width:75px;max-height:75px;"> 
12				</a> 
13		 
14			</div>		 
15			</#if>  
16		</#list>  
17</section> 
18 
19 
20 
21 
22<script type="text/javascript"> 
23AUI().ready('aui-image-viewer-gallery', function(A) { 
24 
25//var imageGallery = new A.ImageViewer({ 
26var imageGallery = new A.ImageGallery({ 
27    links: '#gallery a', 
28    caption: '', 
29	pausedLabel: 'Pausa', 
30	playingLabel: 'Reproduïnt', 
31	delay: 5000, 
32	infoTemplate: 'Imatge {current} de {total}' 
33    }) 
34    .render(); 
35}); 
36 
37</script> 

Seguiment accions

Quadre de progrés de les accions

 

Accions A

 100%

Accions B

 100%

Accions C

 100%

Accions D

 100%

Accions E

 100%

Accions F

 100%

Nota metodològica: estat d'execució acumulat (període 2017-2022)

 

Mapa del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

 

Espai left

vbfhdf sd gf f fg h bhf

 

Espai down

gdvddgsdg f fgf

 

Espai mega down

dfsdf sdfg df dg

 

CookiesEU